Auguste Rodin (1840-1917) was een Franse beeldhouwer wiens werk we onder het impressionisme kunnen classificeren. Zijn kunstwerken kenmerken zich door een natuurgetrouwheid en een hoge zeggingskracht. Zijn bekendste werk is ongetwijfeld ‘De Denker”, maar zijn oeuvre bevat meerdere monumentale bronzen sculpturen. In Nederland zijn ook enkele beelden van Rodin te zien, zoals bijvoorbeeld in het Kröller-Müller Museum.

Bekende werken

Een aantal beelden van Rodin zijn ware klassiekers geworden, waaronder de peinzende man – ‘De Denker’ – zijn vaak aangehaalde en gepersifleerde beeldhouwwerk. In feite was dit beeld slechts bedoeld als onderdeel van een grotere beeldengroep: ‘Porte de l’Enfer’, die gebaseerd was op La Divina Commedia. Rodin zou dit ambitieuze werk echter nooit in zijn geheel gaan voltooien. Andere grootse werken van hem zijn onder meer ‘Eva na de Zondeval’, ‘De Kus’, en ‘L’Homme qui marche’.

Tip: koop reproducties van Rodin bij Dear Sam

Rodin maakte niet alleen bronzen beelden; hij heeft ook prachtige tekeningen en aquarellen nagelaten. Een aantal van zijn kunstwerken zijn tegenwoordig te bewonderen op posters. Kijk eens bij de webwinkel van Dear Sam, waar posters met reproducties van kunstwerken te vinden zijn. Hier koop je ook posters met dieren, beroemde architectuur, line art, grote steden en pop art. Je kunt bij Dear Sam meteen leuke lijsten voor je nieuwe posters kopen. En ze bieden zelfs fotowanden aan, waarmee je in één klap je hele muur bedekt met kunst!

Opkomst en eerste werken

Auguste Rodin werd in een zeer arm gezin in Parijs geboren. Vanwege zijn aanleg voor tekenen probeerde hij toegelaten te worden tot de prestigieuze ‘École des Beaux Arts’, waar hij helaas geweigerd werd. Wél werd hij daarna toegelaten tot de ‘Petite École’.

De allereerste kunstwerken van Rodin werden niet goed ontvangen: men vond de beelden té realistisch. Rodin werd er zelfs van beschuldigd afgietsels van levende modellen te hebben gebruikt voor zijn bronzen sculpturen! Dit alles ontmoedigde de beeldhouwer echter niet: hij bleef trouw aan zijn eigen visie.

Doorbraak

Na een reis door Italië paste Rodin zijn stijl aan. Hij is beeldhouwwerken gaan maken die in beweging leken te zijn en die tevens emoties wisten over te brengen vanuit hun posities. Ook werkte hij zijn beelden minder gedetailleerd uit. Deze nieuwe, levendige beelden leken op de schilderijen van de toenmalige impressionisten en werden bijgevolg goed ontvangen. Rodin kreeg een groeiende schare bewonderaars die een goed woordje voor hem deden bij belangrijke instanties. Zo ontving hij zelfs opdrachten van de regering. Na 1900 volgde zijn internationaal doorbraak, mede door onuitgenodigd zijn kunstwerken te tonen in de buurt van de wereldtentoonstelling van dat jaar.