Vooral in de twintigste eeuw gebeurde er van alles in de wereld van de kunst. Allerlei grote schilders braken door. De meeste van deze werken kennen wij nu onder de noemer moderne kunst. Opvallend genoeg kwamen er vele nieuwe stijlen en bewegingen bij. Deze hadden vaak een geheel nieuw karakter. De CoBrA-groep was hier een groot voorbeeld van.

Eind jaren veertig was er een groep kunstenaars. Deze waren allen afkomstig uit Kopenhagen, Brussel en Amsterdam. De naam van de groep is dan ook rechtstreeks afgeleid van deze drie Europese steden. De oprichting vond om precies te zijn plaats in de maand november van 1948. Dit gebeurde in eerste instantie in Parijs door een paar Belgische kunstenaars.

De groep was in het begin vrij exclusief. Deze bestond uit de bekende Nederlandse schilder Karel Appel, de Belgen Joseph Noiret en Christian Dotremont en de Deen Asger Jorn. Later werd de groep nog een stuk uitgebreider. Zo waren er een aantal Duitse kunstenaars van een soortgelijke beweging die zich erbij aansloten. Ondanks dat de beweging niet enorm lang bestond, was deze wel onderwerp van gesprek.

De beweging was voortgekomen uit een aantal protesten. Deze richtten zich vooral tegen de Tweede Wereldoorlog en de schilderkunst zoals men die toen kende. De alternatieve manier van kunst maken en beleven week af van al het andere. Vandaar dat veel mensen de groep niet heel hoog hadden zitten. Men zag het vooral als een groep rebelse en losgeslagen kunstenaars. De CoBrA-groep legde echter wel een stevig fundament. Hieruit ontstonden later nog veel meer stromingen. Daar waar sommigen hen vooral als alternatievelingen zagen, vormden zij voor anderen een ware bron van inspiratie.

Dat de groep in korte tijd zo nadrukkelijk van zich liet horen mag bijzonder genoemd worden. Door de jaren heen sloten zich nog veel meer kunstenaars aan bij de beweging. Deze kwamen vooral uit de eerder genoemde landen waar de grondleggers van de groep vandaan kwamen. Later kwamen er echter nog meer bij. Onder andere uit landen als Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. De vrije manier van werken bleek een grote aantrekkingskracht te hebben. Daarom wilde al deze kunstenaars maar al te graag deel uitmaken van deze bijzondere beweging. Wanneer je de kans krijgt is het zeker de moeite om eens een expositie of museum te bezoeken met werken van de CoBrA-groep.